Montaż

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – URUCHOMIENIE

Oferujemy usługi w zakresie uruchomienia agregatu prądotwórczego

 • podłączenie odbiorów mocy
 • podłączenie automatyki
 • testy układu w trybie ręcznym
 • testy układu w trybie automatycznym

Ofertę kierujemy do posiadaczy agregatów zarówno nowych z pełną dokumentacją techniczną jak i używanych z brakującymi schematami technicznymi.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – MONTAŻ

Oferujemy usługi w zakresie montażu agregatów prądotwórczych w obudowie jak i montowanych w pomieszczeniu (bez obudowy).

 • podłączenie odbiorów mocy wraz z pełną automatyką układu SZR (samoczynne załączenie rezerwy)
 • montaż układu odprowadzenia spalin
 • montaż układu wentylacji
 • dostosowanie pomieszczeń
 • wykonanie płyt betonowych dla posadowienia agregatu prądotwórczego

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – RELOKACJA

Oferujemy usługi w zakresie relokacji agregatu prądotwórczego

 • bezpieczne odłączenie agregatu od układu elektrycznego, z którym współpracował
 • demontaż agregatu prądotwórczego
 • załadunek i transport
 • montaż w miejscu docelowym
 • uruchomienie w trybie automatycznym

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – DEMONTAŻ I UTYLIZACJA

Oferujemy usługi w zakresie demontażu i utylizacji agregatów prądotwórczych

 • bezpieczne odłączenie agregatu od układu elektrycznego, z którym współpracował
 • rozmontowanie urządzenia w zależności od potrzeb
 • załadunek i transport

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE – TESTY OBCIĄŻENIOWE

Oferujemy usługi w zakresie testowania agregatów prądotwórczych obciążeniem zewnętrznym

 • dostarczenie obciążenia zewnętrznego w miejsce stacjonowania agregatu
 • przeprowadzenie testów zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • opinia w formie protokołu po zakończeniu prac